šėtonas


šėtonas
šėtõnas (l. szatan) sm. (2) K, Š, , NdŽ, , šetõnas (2) Rtr, NdŽ, ; L 1. H, R, , N, K, M, LL246 piktoji dvasia, velnias: Kaip vedas, šėtõnas uždengia akis (nemato ydų) JnšM. Prigundė mane šėtõnas sunkiai nusidėt Ūd. Su šetonais amžiname pragare Jzm. Ir šetonas pasijuokė iš to darbo Kos151. O kaip išpažino ji moterų stoną, baisesnė buvo da ir už šetõną JV939. Katroj savo vainikėlį po kojom pamynė, kuo gražiausią šėtonė̃lis virkštelių nupynė (d.) Čb. Jis išganys žmones savas nuog pragaro, nuog šetõno DP3. Kaip treškėjimą šetõnų ... ižkęst galėsime? DP11. Saulį karalių vargino piktos dvasios, tai yra šėtonas SPI259. Eik šalin nuog manęs, šėtone Ch1Luk4,8. ^ Ėda kai ponas, dirba kai šėtonas LTR(Jz). Kap dirbs ponas, tai dirbs ir šėtõnas Šlvn. Ko čia baladojys į tas duris kaip šėtõnas! Sd. Dvaro ponas – tai šėtonas KrvP(Zp). Nuo velnio eisi in šetoną apsiskųst LMD(Vlk). Jau turiu velnią, tai šėtono nereikia (turiu blogą žmoną, kitos nenoriu) Lp. Šėtonas velnius bara Sln. A šetõnas apsėdo, ka nieko negirdi! Žg. Ak tu, šetõno plunksna! Slnt. 2. scom. Vyž keik. blogas, nedoras žmogus, bjaurybė, nenaudėlis: Tai šėtõnas, nieko neprisiprašysi padėt! Sdk. Gal man Dievas lenks nuo šito šėtõno (nuo blogo vyro) Kzt. Į šėtõną tie jaunieji pavirsta Rsn. Šėtõnas gi tokia boba: atsivilko iš kur i, matai, ką pridirbo! Mžš. Juk atpula šetõnai, vaikesai tie, šakas nuplėšo, nudrasko! Tl. Maluoji, šetonè! Trk. Tokią jauną mergelką paėmė toks senis, šetõnas Sd. A tu dar, šetonè, neisi gulti! Trk. Šetone mylimiausias, aš tau parodysiu, kaip reik arklius į mūso avižas leisti! Brs. Sakiau vakar pusgalviui: nejokite toli. Bet ar klauso gi šitie šėtonai! V.Krėv. | Užlaužė jam (jurginui) šakneles šėtõnas vėjas Dkk. ^ Didžiausias šėtonas, jei iš ubago ponas Mrc. Kumetis ir ponas – žmogus ir šėtonas LTR(Srd). Girtuoklis karčemoj ponas, namie šėtonas KrvP(Vrn).
◊ gývas šėtõnas labai daug: Tų mašinų gývą šėtõną anie tura Pln. Valkiojas ir valkiojas, jau gývą šėtõną privilko žemių Vvr.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • šėtonas — šėtõnas dkt. Ar žmogùs gãli apsisáugoti nuo šėtõno? …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • antsėti — (ž.) tr. pasėti ant kito pasėlio: Antsėjau dobilus ant rugių Vvr. Ant jų (javų) viršu reik antsėti dobilus S.Dauk. Bet šėtonas antsėjo kūkalių ir visokių žolių Jzm. sėti; antsėti; apsėti; paapsisėti; atsėti; įsėti; išsėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apstoti — 1. tr. Q262, SD203, R, MŽ, Sut, N, K, M, Š, LL116, Rtr, Ser, NdŽ, Krž, Slm, Kp, Klt, Žln aplink sustojus, apsupti, apspisti: Žmonės jį ratu apstojo DŽ1. Apstojo iš visų pusių ir neleidžia žodžio pasakyt Jnš. Visi apstojo mane ir pradėjo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apvaldyti — tr. Rtr; L žr. užvaldyti: 1. SD1114, Q74, Sut, NdŽ, FrnW, KŽ Tavo vyras Asimas sumušė mano kariuomenę ir apvaldė tą kraštą J.Balč. Kožnas miestas tapė nuo savotiškų karalių apvaldomas prš. Apvaldyti, savo valdžion paimti LL124. 2. Kai tas numirė …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • balė — 1 balė̃ (dial.) sf. (2, 4) Š, Bsg, Lnkv, Ppr žr. 1 bala 1: Arkliai balė̃j Srv. Anapus balių̃ nusivijo kiškį Grž. Kap inlįs kur balė̃n, tai išsidirbs kap šetonas Plm. ◊ iš bãlės sakoma stebintis: 1: Iš bãlės, kiek daug ten jų buvo! Grž. kurgi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištaisymas — ištaĩsymas sm. (1) KII35, DŽ1, MedŽ123; R41, MŽ55, Sut, N → ištaisyti: 1. NdŽ, KŽ. 2. NdŽ, KŽ Klaidingų įrašų ištaisymas ETŽ. Tie ištaisymai ir papildymai labai vertingi rš. ║ Laikraštis iškėlė trūkumus ir nurodė jų ištaisymo būdus sp. 3. NdŽ → …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvadžioti — tr. plg. išvedžioti. 1. SD1204, K, Š, Rtr, Kos37, L, NdŽ, KŽ visus ar daugelį išvesti iš patalpos ar išvedus išskirstyti: Mažus visus ir išvadžios pri ūkininko, o pareiti jau nemėgink Lkž. Išvadžios karves uriadninkas Užv. Arklius išvadžiojo iš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kleketas — 1 klekẽtas sm. (2) 1. Rtn tarškalas, rišamas gyvuliams po kaklu, kad lengviau galima būtų rasti miške: Užvakar mūs margoj pametė klekẽtą Lzd. Tavo karvės be kleketų, tai ir pats šėtonas neinganys Nč. Kai su klekẽtais, tai nesbijau: kap eina… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • liuciferis — liucìferis sm. (1) TrpŽ 1. Aušrinė, Rytinė žvaigždė (senas Veneros planetos vardas). 2. krikščionių mitologijoje – pragaro valdovas, pikto dvasia, šėtonas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • padlįsti — ×padlį̃sti, pàdlenda, padliñdo (hibr.) intr. 1. prilįsti: Regi gi – šėtonas padliñdo Lz. 2. įlipti: Padleñd in medžiagos (į medį), pasdair, kur dūmai eima Lz. lįsti; antlįsti; aplįsti; atlįsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language